Blešivci??? | Umělé mušky | CzechNymph.cz

Blešivci???

Kategorie: Umělé mušky | Autor: Libor Vaňous

Zažitý název "blešivec" nemusí vždy přesně popisovat, co naše umělá muška napodobuje.

Kdo z nás by je neznal. Všichni na ně chytáme (kromě ortodoxních "suchařů"), a přesto jak se říká, když dva chytají na totéž, nemusí to být totéž. V současnosti jsou napodobeniny blešivců součástí nabídky všech muškařských obchodů a našich krabiček. Nicméně je potřeba se pozastavit nad tím, jestli to jsou opravdu blešivci.

V souvislosti s rozmachem techniky krátké nymfy se rozmohly mušky, které se pro tuto techniku osvědčily nejvíce. Jsou to zatížené mušky uvázané na blešivcových háčcích. A tyto mušky bych rozdělil do tří základních kategorií: blešivci, chrostíci a bobeši.


Napodobenina blešivce

Blešivec, jak známo, je sladkovodní korýš. Dorůstá délky kolem 13 mm, ale většina je spíše menších. Může mít různé zbarvení od světle béžové po tmavě šedohnědou, někdy s oranžovými prvky. Má typicky zahnutý profil a ze stran zploštělé tělíčko. Je to jeden z hlavních znaků, proto by napodobeniny blešivců měly tuto skutečnost dodržovat. Mám pocit, že se mezi muškaři rozmohl názor, že všechno, co je zahnuté, musí být blešivec. Já se naopak domnívám, že skutečných blešivců v krabičkách našich muškařů je velice poskrovnu.

Blešivcem bych nazval pouze skutečné napodobeniny korýšů. Měly by být samozřejmě zahnuté, zploštělé tělíčko a přírodnímu jedinci odpovídající barvu. Zároveň by měly respektovat i velikost přírodního vzoru. Rozhodně by tyto mušky neměly mít tmavou hlavičku a tmavý hřbítek. Měl jsem v ruce už nespočetnou řádku živých blešivců, ale ani jeden z nich neměl tmavou hlavičku. U světlých odstínů blešivce je nejtmavší částí korýše jeho oko. Z těchto důvodů se domnívám, že mušky často označované jako blešivci jsou spíše napodobeninami chrostíků, které se vyznačují právě onou zmíněnou tmavou hlavovou částí.

I u blešivcových mušek se samozřejmě setkáváme s tzv. spouštěči, kterými mohou být barevné části tělíčka, spectraflashové hřbítky nebo jiné lesklé prvky. Pak je ovšem otázkou, jestli taková muška patří mezi mušky imitativní, nebo zda se již jedná o nějaký fantastický vzor, který využívá pouze zahnutého tvaru mušky. Samozřejmě že přesná, jasně definovaná hranice neexistuje. Může se stát, že některá muška by se dala zařadit do dvou kategorií. Každý může najít výjimku, každý může mít argument na tu či onu stranu. Přesto si myslím, že by bylo více než užitečné pro nás všechny udělat mezi těmito muškami pořádek.


Napodobenina larvy chrostíka

Dalšími muškami, které rádi používáme, jsou larvy chrostíků. Tvoří velice důležitou součást potravy salmonidů, proto jsou jejich napodobeniny velice úspěšné. Jak jsem se zmínil již výše, na rozdíl od blešivců mají tmavou hlavičku. Ta spolu s tmavším hřbítkem vytváří charakteristické znaky pro většinu larev chrostíků. Je zde ještě jeden rozdíl oproti blešivcům, a to sice tělíčko, které je válcové. Takže, pokud omotáte olovem ramínko blešivcového háčku, to vše potom překryjete nějakým dabingovým materiálem, přiděláte tmavší vinylovou fólii, okroužkujete a vázání zakončíte tmavě hnědou hlavičkou, uvázali jste larvu chrostíka, ne blešivce, jak je často prezentováno i v rybářských časopisech. Zase jako u blešivců můžeme přidávat různé spouštěče a zase jako u blešivců můžeme bádat nad zařazením takovéhle mušky.


Bobeš

A nyní se dostávám ke kategorii mušek, které mají pěkné české pojmenování: bobeši. Myslím si, že to jsou právě tyto mušky, na které všichni chytáme a které tak důvěrně známe. Nedají se specifikovat, protože nemají žádná přesně stanovená pravidla, jako tělíčko musí být takové, hruď taková, hřbítek takový. Jediné, co je spojuje, je blešivcový háček a vrstva olova pod dabingem. Fantazii se v tomto případě meze nekladou. Já osobně bych je nazval volnou tvorbou českých muškařů na téma mušek pro chytání na krátkou nymfu. Jsou to právě tyto mušky, které v zahraničních katalozích bývají označovány jako Czech Nymph a které proslavily českou muškařskou školu. Osobně bych sem zařadil i všechny blešivce a chrostíky s různými spouštěči. Bobeši jsou v podstatě fantastické mušky. Těžko se dá říci, že muška, která je žluto-červeno-oranžovo-růžová, bude nějakým realistickým vzorem imitujícím konkrétního tvora. Jsou bezesporu velice účinné a mají na svědomí spousty trofejních ryb. Ale nikdo z nás není ryba, takže nikdo neví, jestli rybám připomínají spíše blešivce nebo chrostíky a nebo je berou reflexivně. Existuje celá řada fantastických mušek, které taky nepřipomínají nic konkrétního, a přesto jsou velmi účinné a mají svá vlastní pojmenování. Proto bych se přimlouval za to, abychom nazývali mušky těmi správnými jmény. Tedy - blešivcem skutečnou, realistickou napodobeninu korýše blešivce, larvou chrostíka skutečnou napodobeninu larvy chrostíka a vše ostatní vymykající se tomuto zařazení - bobešem.

Nedá se obsáhnout v rámci jednoho příspěvku všechno. Nicméně si myslím, že na dané téma je potřeba začít diskutovat. Proto by mě zajímalo, co si o této problematice myslí i jiní muškaři. Pokud se mezi rybáři zažije nějaké dělení těchto mušek, pak to bude ku prospěchu nás všech, protože se snadněji domluvíme, kdo na co chytá. Máme svůj vlastní časopis, proto bychom měli na jeho stránkách spolu komunikovat a dělit se o své názory a zkušenosti. Protože nikdo z nás není dokonalý a nikdo neví a neumí všechno.

Odeslat e-mail Zavřít
 
E-mail
Předmět
Zpráva