Muškaření na Svatavě | Svatava | CzechNymph.cz
HomeČlánkyRevírySvatava 1 - popis revíru pro muškaření

Svatava 1 - popis revíru pro muškaření

Kategorie: Muškařské revíry | Autor: Rudolf Gašpar

Podrobný popis revíru Svatava 1, pstruhového revíru v Západních Čechách, vhodného k muškaření.

Svatava je podkrušnohorská říčka pramenící v SRN, která se po zhruba 35 km toku převážně lesní krajinou vlévá na okraji Sokolova do řeky Ohře. Zbytek toku prochází většinou obcemi, které se ovšem na kráse této říčky podepisují ani ne tak nějakou regulací, jako množstvím odpadků ve vodním toku a březích Svatavy.

V tomto článku bych se chtěl zabývat revírem Svatava 1, který je vyznačen od soutoku Svatavy s Ohří až po soutok Svatavy a Rotavy. Tento úsek je rybářsky vyhledávanější než Svatava 2. Co se týká zarybnění, jsou oba úseky prakticky srovnatelné. Z rybí obsádky má převahu pstruh obecný - potoční forma, lipan podhorní, střevle potoční, jelec tloušť, jelec proudník, pravidelně se vysazuje pstruh duhový americký, siven. Na úseku od soutoku s Ohří až k prvnímu jezu se ojediněle setkáte se štikou, okounem nebo ploticí, pod prvním jezem jsem letos pozoroval mihule a vranku.

Pro lepší názornost rozdělím Svatavu 1 podle mých orientačních bodů na několik částí, přibližně stejně dlouhých, které podrobněji popíši.

1) Soutok s Ohří až první jez ve Svatavě
2) Od 1 jezu ve Svatavě ke konci zahrádkářské kolonie Svatava Podlesí
3) Svatava Podlesí až Luh nad Svatavou
4) Luh nad Svatavou až Hřebeny
5) Hřebeny až jez pod Olovím
6) Jez pod Olovím až most přes řeku v obci Oloví
7) Most přes řeku v Oloví až soutok s Rotavou

Jez ve Svatavě

1) Soutok s Ohří až první jez ve Svatavě

Zhruba 3,5km úsek Svatavy se dá také rozdělit na úsek pod čističkou odpadních vod a nad ní. Úsek pod čističkou k soutoku má velmi zarostlé břehy a snadno rozlišitelné koryto toku od ostatního - je totiž zbarveno do rezava a dno je místy podivně slizké. Dolní část toku od silničního mostu až po soutok je mírně regulovaná a loni zde bylo celkem nepochopitelně vykáceno mnoho stromů, převážně olší. Šířka toku se pohybuje mezi 10 až 15 m. Celý úsek je dobře broditelný, snad až na prohlubně kolem pilířů silničního mostu. Co se týče rybí obsádky, dominuje zde pstruh obecný (PO), lipan, jelec tloušť, jelec proudník, plotice, štika, okoun, hrouzek, parma a podle nasazování také pstruh duhový (PD). Osobně tento úsek nemám právě pro jeho znečištění moc rád, snad jen soutok s Ohří, kde se dá ulovit velmi solidní pstruh i lipan. Známá byla také jáma nedaleko soutoku, kterou pravidelně obývala nějaká ta zubatá.

Úsek nad čističkou až po první jez prochází de facto středem obce Svatava. Je to velmi navštěvovaná část řeky, jak pro dostupnost, tak pro velmi solidní zarybněnost. Říčka je schována ve velmi strmém a dostatečně vysokém břehu, až rybář zapomene, kde se nachází. Připomínkou ovšem bývají všudypřítomné PET lahve a jiný komunální odpad. V části zvané Olšičky dosahuje Svatava asi své největší šíře. Hloubka je místy maximálně 2 m. Většina této časti řeky je dobře broditelná, zrádná jsou některá místa pod jezem a velmi proudný úsek nad prvním silničním mostě ve Svatavě. Rybí obsádkou je PO, lipan, jelec tloušť, jelec proudník, okoun, štika, plotice, hrouzek, mihule, po nasazení PD a občas siven.

Tento úsek je velmi vhodný pro vyznavače suché muškařiny. Ryby se zde velmi ochotně zvedají k hladině, i přesto, že hladinová aktivita není opticky příliš patrná. Největší návštěvnost je první týden po zahájení a od června zde potkáte rybáře velmi sporadicky. Osobně zde mám chycenou štiku 64 cm (2001) a lipana 42 cm (2001) obě ryby na přívlač, letos na prvního máje PD 40 a 41 cm, obě ryby na březnovku (goldhead), také několik „potočáků“ kolem 35 cm. "Potočáci“ větších rozměrů se ovšem dají pravidelně nachytat pod jezem v listopadu při lovu lipanů z důvodu jejich konečné stanice při tahu za třením. Byl jsem také svědkem ulovení tlouště přes 50 cm.

Závodní úsek ve Svatavě

2) Od 1 jezu ve Svatavě až konec zahrádkářské kolonie Svatava Podlesí

Také tento úsek Svatavy se dá rozdělit na dvě části, a to na tzv. závodní úsek a úsek u zahrádkářské kolonie. Závodní úsek, který začíná nad prvním jezem ještě přímo v obci Svatava a končí pod železničním mostem v Podlesí, je svým charakterem zcela odlišný od ostatní části řeky. Přímo v zavodním úseku je jeden menší jez a polorozbořený velký jez. Všechny jezy mají vliv na hloubku a rychlost toku. Místy je řeka hluboká 2,5 m s krásnými pomalými tahy. Tento úsek je asi nejvíc navštěvovaný i díky pravidelnému nasazování PD, v posledních letech i několikráte za rok. Horní část nad závodním úsekem tvoří víceméně mělké proudné úseky - klasická letní místa - a konec tohoto úseku tvoří hluboká tůň. Poznáte ji podle velkých kamenů na břehu. Rybí obsádku tvoří PO, lipan, PD, siven a zcela ojediněle zlatá forma jesena.

V letošním roce si zde jistě spousta rybářů, včetně mne, vylepšilo osobní rekordy PD (ryby nad 45 cm nebyly výjimkou) ze Svatavy. Zcela jistě zde ještě nějaký velikán po jarním vysazení zůstal a v současné fyzické kondici bude určitě daleko větším soupeřem než na jaře. Zajímavostí na tomto úseku je sádka na chov střevle potoční, kterou vede známý tvůrce vláčecích peříček p. Hauzr.

3) Svatava Podlesí až Luh nad Svatavou

Asi nejdelší úsek, který nejméně trpí civilizací, neboť v úseku je pouze pár chat. V dolní části se řeka většinou klikatí smrkovým lesem, horní část úseku vede přes málo obhospodařovaná luka. Většina tohoto úseku je proudná, největší a nejznámější pěkná tůň je pod skalou u chat asi v polovině úseku. Zhruba 100 m nad i pod touto tůní jsou další dvě pěkná místa. V tomto úseku se mi dva roky po sobě povedlo ulovit tzv. loňského „duháka“, bohužel obě ryby měly do 30 cm, ale i tak velmi potěšily. Šířka řeky je do 12 m a hlubších míst okolo 2 m je velmi málo. Rybí obsádku tvoří PO, lipan, ojediněle PD, lovené ryby jsou většinou ve velikosti do 30 cm, ale zcela jistě tento úsek ukrývá i solidní ryby - díky své špatné dostupnosti. Slušně se v úseku dá pohybovat zhruba prvních 14 dnů po zahájení. Řeka je zde schůdná pouze po železniční trati, která zcela kopíruje takřka polovinu tohoto úseku. Samozřejmě se dá také zdlouhavě brodit. V tomto úseku budete lovit spoustu malých PO, proto je třeba velké obezřetnosti při jejich vracení zpět do rodného živlu - toto ovšem platí pro celý revír Svatava 1. Převážná část lovených ryb bude v délce do 20 cm.

Svatava v Hřebenech

4) Luh nad Svatavou až Hřebeny

Pro změnu asi nejkratší popisovaný úsek. Tato část řeky je opět dostupná v celé délce po železniční trati, autem je dobrý příjezd pouze do obce Luh nad Svatavou. Do Hřeben vede pouze lesní cesta, ale s osobním autem, s normální světlou výškou podvozku a při opatrné jízdě dosáhnete zcela jistě cíle. Tento úsek je také velmi proudný - velké tůně jsou těsně nad Luhem. Bohužel dle dostupných informací podléhají tlaku pytláků, ale i tak se zdá velmi dobře chytat mírový lipan. Letos zde kolega chytil loňského PD. Většího „potočáka“ jsem zde nechytil, což ale neznamená, že zde není. Pěkný lipanový proud je zhruba v polovině tohoto také velmi málo navštěvovaného úseku. Šířka řeky je zde do 10 m a mimo dříve popisované tůně zde hloubka nepřesahuje 1,5 m, většinou ale hloubka nepřesahuje 1 m. Obsádkou je zde PO, lipan, PD a střevle.

Svatava - jez pod Olovím

5) Hřebeny až jez pod Olovím

Tento úsek je jeden z nejznámějších lipanových úseků řeky. V dolní části je spousta krásných lipanových tahů, jedinou kaňkou na kráse je trampská osada, jejíž občasní obyvatelé si zcela jistě vylepšují svoje večerní posezení o zdejší „oploutvence“. Letos jsem zde nachytal celou rodinu, včetně její něžné třetiny s lískovým prutem a pětatřícítkou vlascem zakončeným háčkem se žížalou. Míst k dobrému rybolovu je zde skutečně mnoho. Horní usek ovlivňuje průtok vody přes jez. Má vliv jak na rybolov pod samotným jezem, tak i na úsek zhruba 500 m pod jezem, až k ústí náhonu z vodní elektrárny.

Velkou šancí na lov solidních ryb je nečinnost elektrárny - při poklesu vody v náhonu se ryby stahují zpět do řeky a zvláště na podzim jsou dobře ulovitelné. Celý úsek je dostupný pouze po železniční trati. Šířka toku je do 10 metrů a o hluboká místa není nouze. Velmi solidní ryby je možno lovit i v náhonu pod elektrárnou, lov je tam ale ztížen zarostlým břehem a množstvím rostlin pod hladinou. V loni jsem v horním úseku ulovil jistě více než 50 ks lipanů nad 30 cm a uniknout se podařilo lipanovi přes 40 cm. Letos jsem pod jezem v květnu ulovil lipana 41 cm. Při poslední vycházce jsem na dva náhozy udělal dvě dublety PO a loni i letos se mi zde povedla dubleta lipanů. Obsádka je zde PO, lipan, PD, střevle, v náhonu se nachází zlatá forma jesena.

6) Jez pod Olovím až most přes řeku v obci Oloví

Přestože se stále více blížíme k pramenům řeky, zmenšuje se poměr mezi populací PO a lipana. V dolním úseku v nadjezí je rybolov opět ovlivněn množstvím vody, které teče do elektrárny, po většinu roku je však stav vody v nadjezí konstantní. V těchto místech byl také p. Fialou uloven zřejmě největší PO na Svatavě - měřil 75 cm a byl uloven na mokrou mouchu. Dolní úsek je spíše klidnější, což má na svědomí jak jez, tak i mnoho hlubších míst. Horní úsek je proudnější, ale nachází se zde mnoho vhodných míst k rybolovu. V jedné takové tůni jsme s kolegou rybářem před dvěma roky marně stíhali lipana kolem 50 cm. V tomto úseku řeky bylo letos také uloveno několik PD přes 40 cm a můj rybářský souputník zde ulovil sivena 38 cm, dle stavby těla a stavu ploutví buďto loňská ryba, nebo splavaná z nádrže Přebuz. Celkem s přehledem zde lze lovit mírové lipany a „potočáky“ nad 30 cm, bohužel vzhledem k omezenému přísunu potravy jsou ryby nižší stavby těla s výraznou hlavou, ovšem o to lépe jsou ulovitelné. Vycházka do této části řeky pro mne znamená vždy úlovek 10 a více ks ryb.

Letos bude tento úsek využit k pořádání MČR v muškaření – řeka. Horní část tohoto úseku řeky zasahuje do obce Oloví, a proto je i tento úsek velmi znečištěn komunálním odpadem. Šířka řeky je zde do 10 m, hloubka většinou do 1 m, s velkým množstvím hlubokých a zrádných tůní. Obsádka je PO, lipan, PD a siven.

Úsek pod Soutokem s Rotavou

7) Most přes řeku v Oloví až soutok s Rotavou

Začátek tohoto úseku nemám příliš rád, jelikož je přímo v obci Oloví a jeho velká část je zregulována a vede podél výrobní haly firmy Glaverbel. Horní úsek je opět ovlivněn jezem a vodní elektrárnou. Úsek pod elektrárnou platil za výborný pro lov PO. Úsek nad jezem byl znám výskytem velkých lipanů, ovšem zřejmě zanesením řeky je tento úsek v současné době velmi mělký a velikost ryb zde dosahuje až na výjimky cca 25 cm. V úseku pod jezem jsem letos podvakrát spíše paběrkoval, rozdíl v zarybnění od předchozího úseku je až příliš markantní. Na zarybněnosti úseku se zřejmě podepsala již několikátá oprava mostu nad Olovím, zvláště pracovníci od bývalého velkého bratra mají zvláštní vztah k rybám. Šířka řeky je zde kolem 8 m, hloubka většinou do 70 cm. Nachází se zde pár hlubších tahů a hlubší místo pod a nad jezem. Obsádkou je PO, lipan, zcela výjimečně PD a siven. Úsek nad jezem byl také kompletně vykácen a ztratil tak velmi na kráse.

K samotnému lovu: při lovu vystačíte s pruty do #5, délky do 9 stop. Já používám většinou prut #2. Plovoucí šňůra postačí i na streamerování a pod jezy je možno použít intermediální.

Mušky: obecně na Svatavě 1 platí za úspěšné žlutozelené vzory.

- Suché: používám jepice olivové, žluté, černé a bílé ve velikosti 16-20, dále je velmi úspěšný šedý CDC chrostík o vel. 10-12, rudořitka vel. 12-16, čmeláček vel. 12-16, pakomár leskle zelený vel. 16.

- Mokré: nejúspěšnější je jednoznačně klasická březnovka nebo v provedení goldhead vel. 10-12, rudořitka. Při chytání na mokrou dávám většinou na přívěs suchou mušku, vel. 16.

- Při nymfování jasně vedou goldheady o vel. 10 v barvě olivová, hnědá, kombinace žlutá-hnědá, zelená, starorůžová a bílá. Na přívěs při lovu s goldheadem dávám opět nejraději menší suchou mušku nebo nymfyčky, vel. 14-16. Velkým trumfem nad a pod jezy je patentka vel. 14 –16, možno i golhead.

- Při lovu „duháků“ je samozřejmě možno využít lury a mušky fantastických barev, i když loni jsem při dešti úspěšně lovil i „potočáky“ na suchou jepici s tělíčkem z blankytně modrého ice-dubingu, takže proti gustu…

- Se streamery nemám větší zkušenosti, pravidelně jsem je používal pouze letos na jaře, a to bez větších úspěchů, ale vzhledem k tomu, že ani u jiných muškařů zde není streamer běžná nástraha, může zde být pro vyznavače této metody pole neorané. Já jsem používal goldhead variantu CDC streamera dle M. Fratnika na háčku 10.

Závěrem bych chtěl říci, že Svatava je velmi krásná říčka a odmyslíme-li si odpadky, tak snad i nejkrásnější říčka v naší zemi s bohatou obsádkou ryb, spíše menších velikostí. Pro sportovního rybáře je to doslova ráj.

 

Nadjezí ve Svatavě Svatava pod Svatavou Rozbořený jez v závodním úseku nad Svatavou

 

 

Svatava a její soutok s Ohří Svatava - výpusť z čističky nad soutokem s Ohří

 

Na závěr ještě pár obrázků úlovků z revíru Svatava 1:

 

Potočák ze Svatavy 1 Potočák ze Svatavy 2 Dubleta lipani

 

 

Zlatá rybka Siven a duhák ze Svatavy Lipan 38 cm

Odeslat e-mail Zavřít
 
E-mail
Předmět
Zpráva