Úvod do chytání na lury | CzechNymph.cz

📸 V úterý 16. 4. odstartovala PSTRUHOVÁ SEZONA 2024 a na našem Facebooku již běží tradiční fotosoutěž o hodnotné ceny! 🏆🎣😍 Neváhejte a zúčastněte se i vy! ✊🎥

HomeČlánkyTechnikyÚvod do chytání na lury
Kategorie: Muškařské techniky | Autor: Pavel Adamovský

Volný překlad úvodu do lovu jezerních pstruhů na lury z knížky Johna Goddarda.

Krabička s lurami

Příspěvek o lurách je volným překladem z knížky Johna Goddarda “The Super Flies of Still Water”, poprvé vydané v Londýně v roce 1977. V útlé knížečce představuje jeden z nejuznávanějších anglických autorů svých 60 nejoblíbenějších mušek pro lov pstruhů ve stojatých vodách. Mušky jsou v knížce rozděleny do tří sekcí – obecné vzory, imitativní vzory a lury. Právě před poslední jmenovanou sekci vložil John Goddard krátký úvod do lovu jezerních pstruhů na lury a vy si jej nyní díky našemu volnému překladu můžete přečíst.

Lury jsou v podstatě fantastické vzory, uvázané vždy na háčku s prodlouženým ramínkem, někdy v páru za sebou nebo na trojháčku. (Pozn. redakce: v současné době se termín lura používá v mnohem širším významu a zahrnuje jak imitativní, tak fantastické vzory různých velikostí vázané nejrůznějšími způsoby). Lury mohou být různě velké, od 2,5 cm až po více než 7,5 cm. Lov na luru neměl už ve svých počátcích na růžích ustláno. Tradicionalisté na něj pohlíželi opovržlivě, k čemuž bohužel velkou měrou přispěli sami rybáři, kteří tento způsob lovu začali praktikovat. Spokojili se totiž s mechanickým nahazováním lury, aniž by techniku lovu dále rozvíjeli. Po celý den jen házeli z jednoho místa na břehu stejnou mušku co nejdále, aby ji pak mohli stahovat co nejrychleji zpět. K chycení pstruha tímto způsobem jim obvykle stačila jejich neutuchající vytrvalost. I dnes se však na každé stojaté vodě setkáte s určitým procentem rybářů, kteří výše uvedený způsob spokojeně praktikují, aniž by se snažili ho dál zdokonalovat. A to je velká škoda, protože lov na luru, podobně jako lov na ostatní umělé mušky, vyžaduje specializované techniky k dosažení maximálních výsledků. Každý, kdo po přečtení tohoto tvrzení pochybuje nad jeho pravdivostí, by se měl obeznámit s tím, jak na lury chytají opravdoví mistři rybářského umění. Takové kapacity jako Bob Church nebo Dick Shrive, kteří se netají svou oblibou v lovu na luru, dosahují v této technice takřka neuvěřitelné zručnosti. Za příznivých podmínek jsou schopni vytahovat z vody doslova rybu za rybou.

JC VivaBooby

Tajemství úspěchu při lovu na luru spočívá ve způsobu přitahování a manipulace se šňůrou v rukou rybáře. Zkuste si někdy všimnout, jak loví většina úspěšných jezerních muškařů, jak při stahování šňůry jejich ruce pracují v určitém, stěží definovatelném rytmu, který je předurčuje ke vstupu mezi elitu. Ti šťastnější se s tímto darem narodí, jiní tuto zručnost získají teprve mnoha lety praxe. Řada rybářů si takovou techniku neosvojí nikdy. Avšak je třeba jmenovat i další významný aspekt, který zpravidla zajistí uspokojivý úlovek na většině vod. Je jím zdravý selský rozum a uvažování. Na tomto místě nezbývá než citovat Boba Churche, který jednou řekl: "Stačí používat techniky, které se používají pro oblíbené vzory a převažující podmínky v daný den a rozhodnout se pro adekvátní typ muškařské šňůry a rychlost jejího stahování."

MissionaryOranžová šenylka

Dnes si může rybář chytající na luru vybírat z bohaté nabídky muškařských šňůr. K dostání je mnoho typů: šňrůry plovoucí, pomalu nebo rychle se potápějící nebo šňůry s potápivým koncem. Existují dokonce šňůry s obsahem olova (pozn. redakce: jedná se o šňůry s olověným jádrem), které se obvykle používají pro lov v hluboké vodě nebo při vlečení.(trolling). Začátečník může být možná při výběru vhodné šňůry zpočátku trochu zmaten, ale i zde se vyplatí spolehnout se na zdravý rozum. Obecně platí, že plovoucí šňůry se používají pro lov v mělké vodě, pro lov těsně pod hladinou nebo při lovu na nymfu. Pomalu se potápějící šňůry se hodí pro rychlé stahování těsně pod hladinou, při lovu u dna v mělké nebo na rostliny bohaté vodě nebo pro velmi pomalé stahování v hluboké vodě. Rychle se potápějící šňůru oceníte při středně rychlém až rychlém stahování lury v hluboké vodě a velmi rychle se potápějící šňůru pak při rychlém stahování blízko dna ve velmi hluboké vodě.

Muddler MinowWooly Bugger

Jako další krok je třeba zvážit, kdy každý jednotlivý typ šňůry používat. Mezi základní faktory se řadí počasí, roční období a chování pstruha. Následující příklady a základní pravidla mohou pomoci rybářům, kteří s lovem na luru mají jen minimální nebo žádné zkušenosti, při výběru vhodné šňůry a techniky lovu podle toho, zda chytají z lodi nebo ze břehu.

Základní technika rybolovu na lury je podobná pro většinu vzorů. Na počátku sezóny, když je teplota vody ještě relativně nízká, se obvykle doporučuje chytat s potápivou šňůrou v hlubší vodě, u dna nebo v jeho blízkosti, a to buď ze břehu nebo z ukotvené lodi. V létě, kdy se za jasných dnů teplota vody zvyšuje, je nejlepší soustředit se během dne na chytání ve středně hluboké vodě, používat šňůru s potápivým koncem nebo pomalu se potápějící šňůru, chytáte-li ze břehu, jestliže chytáte z loďky, bude nejvhodnější šňůra s potápivým koncem nebo rychle se potápějící šňůra. Plovoucí nebo pomalu se potápějící šňůru můžete s úspěchem v tomto období použít, lovíte-li v mělké vodě brzy ráno nebo večer. Za opravdu jasného, velmi teplého počasí se může vyplatit během dne lovit spíše v hlubší vodě. Když jsou pstruzi aktivní u hladiny, vždy používejte plovoucí nebo pomalu se potápějící šňůru. Druhá jmenovaná je obvykle vhodnější za klidného počasí. Za oblačného, větrného počasí si zpravidla zachytáte lépe, protože pstruh, obzvláště pak duhák, se pohybuje blízko hladiny, aniž by se ukazoval. V takových případech je voda často “zbarvená“, takže musíte stahovat šňůru pomalu a mušku ryba často sebere až ve fázi vytahování nástrahy z vody. Při chytání ze břehu byste měli používat plovoucí šňůru nebo šňůru s potápivým koncem, zatímco při lovu z loďky je vhodná šňůra s potápivým koncem nebo pomalu se potápějící. Ukazuje-li pak teploměr vysokou teplotu a voda je čistá, s mírně zčeřenou hladinou, určitě si dobře zalovíte, budete-li luru stahovat opravdu rychle těsně pod hladinou, ať už z lodi nebo ze břehu.

Olivová nymfa šídlaViva pulec

Výběr lury nebo barvy může hrát někdy významnou roli, ale pro to potřebujete mít dostatek zkušeností. Pokud se spolehnete na následující obecná pravidla, nemůžete tím příliš pokazit. Bílé nebo světle zbarvené lury jsou nejlepší pro chytání blízko hladiny, černé nebo tmavě zbarvené preferujte při chytání v blízkosti dna. Za velmi jasného počasí však platí opak. Černé lury obvykle přilákají více pstruhů na počátku roku, vzory obsahující oranžovou bývají pak efektivnější ve druhé polovině sezóny. Za zmínku určitě stojí i fakt, že "aerodynamické" řídce navázené lury bývají jen zřídka úspěšné, jsou-li stahovány pomalu. Lury by měly být vždy navazovány na konec návazce. Mnoho muškařů zastává názor, že by neměly být používány společně s jinými vzory, existuje ale i početná skupina těch, kteří nevidí důvod, proč by se jiné mušky nemohly objevit na přívěsech.

Zpočátku většina rybářů používajících lury preferovala rybolov ze břehu, postupem času si však na oblibě získalo chytání z lodi, které rozšiřuje možnosti rybolovu. Na lury je možné chytat z ukotvené lodi stejně efektivně jako ze břehu.

Tak a tady volný překlad končí. Obrázky mušek jsou použity z databáze MOL. Pokud se chcete podívat na všechny lury, které máme prozatím v databázi, zadejte do vyhledávače heslo "lura" (postupně budou vzory přibývat). V budoucnosti se ještě k tématu lur určitě budeme vracet, možná si vezmeme některý Goddardův oblíbený vzor pod mikroskop. Pokud máte vlastní zkušenosti s lovem lur na našich domácích vodách, budeme rádi, když se s námi o své zkušenosti podělíte.

Petru zdar a lurám zvlášť.

Odeslat e-mail Zavřít
 
E-mail
Předmět
Zpráva