Bolen na mušku | Milan Steuer | CzechNymph.cz
HomeČlánkyTechnikyTipy pro lov bolenů na umělou mušku

Tipy pro lov bolenů na umělou mušku

Kategorie: Muškařské techniky | Autor: Milan Steuer

Pár zajímavých tipů pro lov bolenů na umělou mušku na mimopstruhových vodách.

Bolen

Je velmi nesnadné hovořit o bolenovi ve spojitosti s jednoduchými tipy pro jeho lov. Bolen je nejsložitější muškařskou rybou, jakou jsem kdy lovil, a to i v době jeho vrcholné potravní aktivity. Pokusím se tedy popsat alespoň část zkušeností, ke kterým jsem dospěl při jeho lovu.

Bolena je možno lovit na tekoucích i stojatých vodách. Na přehradních nádržích, kde je mnohdy až přemnožen, lze ulovit na mušku spíše menší až střední velikosti ryb. Ulovení trofejního bolena je spíše náhodnou záležitostí. Na rybnících, mrtvých ramenech a štěrkopíscích, kde se vyskytují spíše trofejní kusy v menším množství, je situace ještě složitější. V řekách, ústících do přehradních jezer, se objevují i trofejní kusy, které v jarním období táhnou k trdlištím. V ostatních tekoucích vodách se dá za trofejní považovat ryba, která dosáhla délky 70 cm. Pokusím se v kostce shrnout zkušenosti ze tří moravských řek - Moravy, Dyje a Svratky.

Lovec bolenů by měl mít dobře zvládnutou techniku hodu muškařským prutem, měl by být nenápadný svým chováním i oblečením a musí se vyzbrojit vytrvalostí a trpělivostí. Znalost poměrů na řece je pochopitelně velkou výhodou. Horkými místy pro lov bolenů na řece jsou splavy, jezy, jakékoliv překážky v toku, proudy, vracáky v blízkosti břehů a místa zklidnění pod silnými proudy. Bolen se s oblibou pohybuje i v těsné blízkosti vývařišť splavů a jezů, kolem mostních pilířů atd. Nebudu se zde rozepisovat o jarním lovu bolenů, který býval krásný a byl o velkých rybách. V současné době připadá v úvahu cílený lov bolena až v sezóně lovu dravců od 16. června. V klidných tazích řek a v místech pod proudy je někdy jedinou možností, jak bolena obelstít, rychlé, až superrychlé vedení mušek, kdy prut je držen v podpaždí a muškařská šňůra rychle dobírána střídavě pravou a levou rukou - tzv. „dojení kozy" (rychle unikající ouklej). Tento způsob vedení mušek je možno použít za každé situace, v jakémkoliv místě lovu a s různou rychlostí vedení mušek. Mušky vedeme vždy pod úhlem ke směru proudu. Pro tento způsob lovu je nepostradatelná intermediální šňůra typu CLEAR. Ve velmi silných proudech je možné mušky pouze držet na hladině na napnuté šňůře souběžně s proudem a jemně je oživovat (ouklej balancující na okraji proudu). Další možností je pasivní vedení mokrých mušek, streamerů nebo nymf přes proud pomocí oblouku šňůry (poraněná ouklej nebo potěr nesený proudem), což je metoda vhodná při slabé potravní aktivitě bolenů.

Další možností je lov na „visačku": při této metodě lovu zvedáme ihned po hodu obě ruce s prutem nad hlavu a mušky vedeme po hladině. V okamžiku, kdy mušky opouští vodní hladinu, dokáže bolen neuvěřitelně rychle zaútočit. Tato metoda je velmi účinná na podzim ve splavech, kdy se boleni krmí velkými ouklejemi. Nahodíme tandem dvou velkých streamerů proti vodě do vývařiště splavu a snažíme se mušky co nejdéle udržet na jednom místě pomocí maximálně zvednuté špičky prutu (ouklej kolébána v bublinách vývařiště splavu). Velikost použitých mušek je odvislá od velikosti rybek, které boleni v daném období loví. Velké bílé streamery s barevnými prvky a poppery jsou výborné při přikalené vodě a v podzimním období. Mušky z průhledných vlasů jsou výborné vždy, ale v čisté vodě jsou nepostradatelné. Mokré mušky je vhodné použít vždy, když selhávají velké vzory. Při extremních situacích je nutno sáhnout po velmi tenkých návazcích 0,18 - 0,16 a malých muškách č. 10, 12 nebo 14. Je-li možno při lovu bolena brodit vodou, je to velká výhoda, neboť tím částečně zmenšíme zorné pole ryby. Na jmenovaných řekách je však tato možnost velmi omezena, takže jsme většinou nuceni lovit ze břehů. Lov na kolenou nebo částečně vleže není výjimkou. Pokud nás lovící bolen zaměří, bude lovit dál, ale naši mušku již nevezme. Je-li bolen v plné síle, je jeho úder do mušky impozantní a patří k vrcholným zážitkům při muškaření.

Přehled úspěšných vzorů pro lov bolenů z vazačského svěráčku Milana Steuera najdete v příspěvku Mušky pro lov bolenů.

Odeslat e-mail Zavřít
 
E-mail
Předmět
Zpráva