Styly lovu kapra na umělou mušku | Cesta muškaře | CzechNymph.cz

E-shop je v plném provozu, vyskladňujeme objednávky každý den. Osobní odběr možný po domluvě v naší provozovně v Brandýse nad Labem. tel.: 702 002 210 (10:00 - 15:00)

HomeČlánkyTechnikyCesta muškaře: Styly lovu kapra na umělou mušku

Cesta muškaře: Styly lovu kapra na umělou mušku

Kategorie: Muškařské techniky | Autor: Milan Steuer

Ukázka z knihy Cesta muškaře - Kapitola Kapr a kaprovité ryby - Styly lovu.


Kapřík z Horní Bečvy

Styly lovu

1)  Lov „naslepo“ u dna

V tomto případě lovíme na místech s předpokládaným výskytem kaprů těsně nade dnem. Místo lovu volíme pouze podle předchozích zkušeností nebo podle projevů ryb pohybujících se u dna-stoupající bubliny, zakalení vody, pohybující se rostliny. Délka návazce se bude řídit hloubkou v místě lovu. Mušky by se měly pohybovat těsně nade dnem tak, abychom často nevázli a nevytvářeli falešné záběry. Mušky po vyklesání vedeme pomalu nade dnem nebo se je snažíme velmi pomalu zvedat k hladině. Použijeme kratší nebo delší osmičkové vedení, kdy šňůru dobíráme střídavě prostředníkem, ukazovákem a palcem levé ruky nebo ji vedeme přes ukazovák pravé ruky drobnými pulsy s přestávkami.  Jelikož se kapři v tomto případě obvykle podrobně zabývají dnem nebo vodními rostlinami, není třeba s muškami nijak spěchat. Záběr se obvykle projeví jako zastavení nebo potažení šňůry, kdy okamžitě zasekáváme. Kapr dokáže mušku, kterou nasál, velmi rychle vyplivnout. Při lovu u dna se velmi osvědčily větší mušky imitující larvy vážek, nymfy jepic, larvy chrostíků, velké patentky, pijavice a pulce. V každém případě, a toto pravidlo platí u všech stylů lovu, je zapotřebí zkoušet typy mušek v různých velikostech. Kapr dokáže být rybou velmi náladovou a vybíravou.

2)  Lov „naslepo“ ve sloupci

Tato situace nastává, pokud se kapři pohybují v jakékoliv části vodního sloupce, ať už za účelem sběru potravy nebo pouze proplouvají místem lovu. V čisté vodě je někdy možno ryby lokalizovat podle stínů nebo záblesků. V opačném případě se opět řídíme zkušenostmi z minulých lovů. Návazec volíme zhruba o třetinu kratší, než je hloubka vody v místě lovu. Výše jmenované mušky doplníme o menší vzory a kukly pakomárů. Můžeme vyzkoušet i rychlejší vedení mušek, při kterém očekávejme razantnější záběr kapra. V obou výše jmenovaných případech cíleného lovu kaprů můžeme očekávat záběry ostatních kaprovitých ryb a též dravců-štika, okoun, candát.

3)  Lov „na viděnou“

Takto lovíme ryby, které přímo vidíme pod hladinou.

a) Lov proplouvajících ryb-při tomto lovu se zaměřujeme na ryby, které proplouvají před naším stanovištěm a snažíme se je přimět k záběru. Mušku házíme s patřičným předstihem před rybu nebo k okraji proplouvajícího hejna a jemným oživováním lákáme kapra ke sledování mušky. Pokud muška rybu zaujme, začne ji pronásledovat a v tomto momentě začíná opravdová hra nervů. Velmi zde záleží na citu a zkušenosti lovce, aby udržel kontakt s rybou pronásledující mušku. Kapr mnohdy sleduje mušku i několik metrů, než dojde ke kontaktu. V průběhu vedení je dobré mušku zastavit a vyzkoušet, zda ji ryba vezme v klidu. V opačném případě pokračujeme ve vedení. Pokud se ryba k mušce přiblíží na dotek, ať už ve fázi vedení nebo klidu, je zapotřebí sledovat moment, ve kterém provede sací pohyb tlamou a okamžitě zaseknout. V opačném případě kapr mušku velmi rychle vyplivne. Mnohdy je zásek proveden pouze instinktivně. Pokud ryba mušku pouze pronásleduje a nedobere, zkusíme jinou velikost, nebo jiný vzor. Popřípadě vyzkoušíme jiné rychlosti vedení.

b) Lov ryb stojících v hejnu-ryby stojící v hejnu obvykle lokalizujeme na mělčinách, v blízkosti vodních rostlin, nad potopenými stromy apod. Postupujeme podobně jako v předchozím případě. Mušku házíme do těsné blízkosti hejna a rychlejším tahem ji oživíme. Pokud zaujme některého z kaprů a počne ji pronásledovat, postupujeme podobně jako v předchozím případě. Asi třikrát se mi stalo, že po umístění mušky přímo do hejna mezi ryby, okamžitě přišel drtivý záběr. Tuto taktiku však nedoporučuji zkoušet vždy, neboť může hejno rozplašit ihned po dopadu mušky.

c) Lov s muškou zavěšenou ve vodním sloupci-takto lovíme kapry, kteří se pohybují pod hladinou a častější dopad šňůry s návazcem na ně působí rušivě a plaší je. K tomuto lovu jsou vhodné menší vzory nymf, kukel a larev pakomárů. Ideální velikost č. 12-14. Mušku zavěšujeme 20-30 centimetrů pod hladinu buďto pomocí plovoucí mušky, která je umístěna na přívěsu v požadované vzdálenosti, nebo pomocí plovoucího návazce. Tato metoda je opět hodně zrakově náročná. Zde je nutno použít těch nejtenčích návazců 0,14-0,12. Mušku nahodíme do míst, kterými kapři proplouvají nebo se v nich točí a trpělivě čekáme. Po přiblížení ryby nebo hejna k mušce tuto mušku jemně oživíme a čekáme na reakci ryby. Pokud kapr připluje k mušce na dotyk a provede sací pohyb tlamou, musí následovat okamžitý zásek. Pohybují-li se ryby ve větší hloubce, umístíme mušku níže a občas ji oživíme. Záběr identifikujeme podle konce šňůry.


Účinné mušky pro lov kaprů

Na tekoucích vodách se můžeme pokusit o ulovení kapra na mušku v klidnějších partiích, kde se kapři vyhřívají nebo stoupají k hladině při masivním líhnutí hmyzu. Naše mušky zde povedeme „mokrým“ stylem na plovoucí nebo intermediální šňůře. Zde můžeme použít zlatohlavé mušky, kukly chrostíků a pakomárů.

Můj kamarád, který začínal muškařit na mimopstruhových vodách, zažil na řece Dyji nad obcí Bulhary zvláštní úkaz, kdy v podvečer při masivním líhnutí chrostíků narazil v zákrutu řeky na velké hejno cejnů, plotic a jesenů, mezi nimiž napočítal i několik velkých kaprů. Ryby houfně sbíraly stoupající kukly chrostíků, což bylo možno sledovat z vysokého břehu. Byl tímto divadlem tak uchvácen, že málem zapomněl na muškařský prut ve své ruce. Opatrně se spustil ze strmého břehu k vodě a třemi hody se mu podařilo ulovit dva slušné cejny a jesena. Při čtvrtém hodu mu vzal mušku jeden z kaprů a odporoučel se i s návazcem, což bylo velké štěstí pro jeho pětkový prut. Když mi asi po týdnu vyprávěl tuto příhodu, zdálo se mi, že ještě pořád stojí zasněný na břehu Dyje.

V proudných místech řeky se můžeme pokusit ulovit kapra stylem krátké nymfy při použití zatížených mušek-zlatohlavých nymf, larev chrostíků, nymf jepic atd.

Na závěr této kapitoly bych se ještě zmínil o síle návazců. Při lovu kaprů používám kvalitní návazcový materiál o síle 0,18-0,12. Volba síly návazce se odvíjí především od zabarvení vody, hloubky v místě lovu a též nálady a citlivosti ryb. Pokud při lovu v přikalené vodě a lovné hloubce dva metry použiji koncový návazec o síle 0,18 mm, pak při lovu v čisté vodě pod hladinou musím jít až na sílu 0,12 mm. Při lovu „na viděnou“ velmi oceníme kvalitní polarizační brýle.

Odeslat e-mail Zavřít
 
E-mail
Předmět
Zpráva