Rybolov a hospodaření na nádrži Rutland | Muškaření Anglie | CzechNymph.cz

E-shop je v plném provozu, vyskladňujeme objednávky každý den. Osobní odběr možný po domluvě v naší provozovně v Brandýse nad Labem. tel.: 702 002 210 (10:00 - 15:00)

HomeČlánkyRevíryRybolov a hospodaření na nádrži Rutland v Anglii

Rybolov a hospodaření na nádrži Rutland v Anglii

Kategorie: Muškařské revíry | Autor: Milan Hladik

O hospodaření a rybaření na jedné z nejslavnějších nádrží v UK.

Český rybář Článek uveřejněn se souhlasem časopisu Český Rybář.

Rutland Water

Během léta 2005 se mi povedlo dvakrát navštívit Anglii a pokusit se něco ulovit na dvou velice slavných nádržích Rutland a Blagdon, a pokusil jsem se tedy shrnout pravidla a možnosti rybolovu a vůbec hospodaření na těchto dvou nádržích. O rybaření v Anglii jsem si povídal s dlouholetým kapitánem anglické muškařské reprezentace a mým hostitelem Mikem Childsem. Patří mu můj dík za vřelé přijetí v Anglii, za pomoc při psaní článku o Rutlandu i při psaní článků o muškách anglických závodníků.

Vodárenskou nádrž Rutland jsem navštívil začátkem července, a budeme se jí tedy věnovat jako první. Nádrž se nachází v malebné mírně zvlněné krajině East Midlands zhruba 25 mil na východ od města Leicester. Nádrž je poměrně mladá, poprvé se začala napouštět v roce 1975. V roce 1977 byla již napuštěna definitivně a od tohoto roku se datuje i historie rybaření na nádrži. Celková plocha nádrže je zhruba 3100 akrů (1250 ha) a délka břehové linie je asi 17 mil (29 km). Hloubka v nejhlubším místě u hráze je přes 80 stop, tedy asi 24 m.

Rutland Water

Jelikož jsem měl během červencové návštěvy nádrže Rutland možnost hovořit i s rekreačním manažerem firmy Anglian Waters, která nádrž vlastní a provozuje, s panem Davidem Morem, zmíním se o celkovém managementu nádrže. Nádrž je sice vybudována na menší říčce, ale ta není schopna pokrýt potřebu pitné vody, a proto je voda do nádrže pumpována z dvou poměrně vzdálených (asi 15 a 60 km) větších řek River Welland a River Nene. Na obou řekách se sice nad odběrovými místy nacházejí větší města, ale díky tomu, že čistírny odpadních vod také patří Anglian Water, firma investovala do vybavení čistíren a dochází k dokonalému odbourávání živin a voda čerpaná do nádrže je nezávadná i po stránce mikrobiologické.

Nádrž se skládá ze do dvou ramen a bylo vypozorováno, že díky převládajícímu západnímu větru existuje v nádrži ustálený cyklus proudění vody. Voda z řek je proto čerpána do severního ramene nádrže a než dojde k odběrovému místu u hráze a je čerpána do úpravny, proteče postupně celou nádrží. Kvalita vody je průběžně monitorována.

Rutland Water

Do nádrže je také svedena voda z turistických center a vesnic v okolí nádrže. Tato voda je nejprve čištěna v čistírně odpadních vod a pak je čerpána do systému lagun vybudovaných v horní části nádrže, kde dochází k prvnímu usazování nečistot a k biologickému čištění, neboť jsou zde rozsáhlé rákosové porosty. Díky tomu zde vzniklo vhodné místo pro hnízdění vodního ptactva, jelikož rákosiny poskytují úkryt a možnost pro hnízdění a voda je bohatá na živiny dostatek potravy. V této části nádrže byla proto vyhlášena ptačí rezervace a je zde vybudováno několik míst pro pozorování ptáků. Velkou událostí bylo zahnízdění orla mořského po více než 150 letech v roce 2001. Jelikož voda v nádrži kolísá, což nesvědčí vodní vegetaci v lagunách, je naplánována výstavba další laguny a zpevnění hrází obepínajících dosavadní laguny tak, aby hladina vody v lagunách nekolísala spolu s hladinou vody v nádrži. Z lagun vytéká částečně vyčištěná voda do nádrže, kde dochází k jejímu dalšímu biologickému čištění. Tomu napomáhá i v anglických vodárenských nádržích velice častá soustava provzdušňovačů, která se táhne přes celou nádrž a zabraňuje vytvoření letní teplotní stratifikace vody a vzniku kyslíkových deficitů v hlubších částech nádrže a uvolňování živin ze sedimentů. Z nádrže je čerpáno 270 mil. litrů vody denně a zásobuje více než 500 000 obyvatel.

Celkový management nádrže se sestává z několika částí. Vedle vlastního technologického a biologického procesu čištění vody se firma věnuje i dalším aktivitám a nádrž poskytuje obrovský prostor pro využití volného času. Vedle již zmíněné ptačí rezervace je zde vybudováno mnoho dalších turistických informačních míst, muzeum, kolem celé nádrže vede cyklostezka, stezky pro pěší, podél silnice je vybudována celá řada menších parkovišť pro jedno až dvě auta, kde je možno piknikovat. Na nádrži, která svou velkou plochou a nízkým okolním terénem poskytuje výborné podmínky pro jachting, je několik jachtklubů a jachetních přístavů a samozřejmě je zde organizován sportovní rybolov. Z hygienických důvodů je zde přísně zakázáno koupání s výjimkou dvou sportovních akcí, kdy je zde dvakrát do roka pořádán triatlon.

Rutland Water

Sportovní rybolov je zde organizován již od napuštění nádrže a má zde svou historii. U nádrže je rybářský obchod s kavárnou, kde je možné posnídat, pohovořit o rybách a zakoupit vše potřebné. V prvních letech bylo vysazeno velké množství pstruhů obecných, kteří vytahují na tření do přítoků nádrže. Přirozená reprodukce nestačí, a tak je i nadále pstruh obecný vysazován spolu s duhákem. Díky příhodným podmínkám v nádrži, které jsou dány její velikostí, dostatkem potravy, ideální teplotě a pravidlům rybaření, zde ryby dosahují opravdu velkých rozměrů (na obrázcích vidíte 4,5 kg těžkého pstruha obecného chyceného z lodi Vivem Daivsem a čtyřkilového duháka uloveného Trevorem Ashbym).

Díky nižší teplotě a menšímu množství živin v porovnání s podmínkami v našich nádržích se zde tolik nedaří ostatním a především kaprovitým rybám, které se sice v nádrži a především v lagunách úspěšně rozmnožují, ale nedokáží ji ovládnout. Díky tomu zde není tak veliký tlak na zooplankton jako v našich nádržích a ten je schopen účinně filtrovat zelené řasy a voda má vysokou průhlednost i v letním období a umožňuje růst vodním rostlinám. Plůdek kaprovitých ryb a okouna slouží jako potrava pro hladové pstruhy a pro štiky, které se v nádrži také vyskytují. Muškařit se zde dá velice dobře z lodě i ze břehu. Lov z lodě se provádí buď z driftující lodě, tzv. klasický „loch-style“, dále pak je možné tahat velké mušky napodobující plůdek na rychle potápivé šňůře za driftující lodí nebo lovit ze zakotvené lodi.

Rutland Water

V jarním období nejlépe fungují různé bloby a lury na rychle potápivé šňůře, ze břehu je velice dobrá bubina. S postupným oteplováním vody roste aktivita vodního hmyzu, dochází k líhnutí pakomárů a olivových jepic a také ryby se začínají více zajímat o nymfy a loví blíže hladiny. To je pravý čas na nasazení „Diawl Bachů“.

Počátkem léta dochází k líhnutí chrostíků a začínají fungovat suché mušky, zejména během zamračených dní a před soumrakem. Na čerstvě vysazené ryby platí stále bloby a barevné lury. S postupným odrůstáním plůdku kaprovitých ryb ryby přecházejí na tuto potravu, většinou je to v polovině léta, s růstem rybek je třeba zvětšovat i mušky, od drobných nymf přes mokré mušky jako je například „Silver Invicta“ až po „Sparklery“ a velké napodobeniny plůdku jako je třeba „Apetiser“.

Koncem léta a v září se ryby začínají zajímat i o vážky a šídla, ale tato aktivita a úspěch mušek zvaných „Dady long legs“ se rok od roku liší. Každopádně lze velice aktuální informace o braní ryb získat přímo v rybářské prodejně u jezera a nebo na internetových stránkách.

Rutland Water

Bohužel jsem si pro náš společný rybářský den s Mikem vybral tu nejméně vhodnou dobu a čistá obloha bez mráčku a skoro 30 °C neslibovaly žádný úspěch. Začali jsme chytat na mušky zvané „Diawl Bach“. Každý jsme začali chytat s jinou muškařskou šňůrou, abychom prozkoumali více vrstev vody. Když jsme neměli pár hodin kontakt a pouze rybáři tahající mušky vyrobené ze stříbrného vánočního řetězu za driftující lodí občas něco chytli, zkoušel jsem experimentovat z různými napodobeninami plůdku, jako jsou Sparklery a bubiny. Výsledkem ale bylo pouze to, že jsem zaznamenal jedno ťuknutí a dvakrát jsem viděl rybu, která mušky sledovala, ale nedobrala. Mike vydržel celý den s pomalými osmičkami a Diawl Bachy na intermediální šňůře a nakonec se mu to vyplatilo. Postupně jsme projeli celé jižní rameno nádrže a když už jsme to museli asi ve čtyři hodiny zabalit, protože mi jel vlak, Mike poblíž malebného kostela chytil pěkného potočáka. Tak doufám, že to bude příště lepší.

Přístup: Pokud se byste chtěli nádrž navštívit, nejbližší letiště je Birmingham a pak se musíte vydat na severovýchod po dálnici M6 a M69 do Leicestru a dále pak silnici A47 směrem na Peterborough. Nádrž leží na sever od silnice zhruba v polovině cesty mezi městečky Oakham a Stamford. Poblíž Rutlandu se nacházejí další skvělé nádrže, jako jsou Ravenshorpe, Eyebrook, Grafham Water a Pitsford Water.

Rutland Water

Sezóna začíná 1. dubna nebo o Velikonocích podle toho, co je dřív (dovedete si tuto definice představit v našich zákonech?), končí 29. prosince s tím, že pstruh obecný je hájen od 29. října a některé části břehu v okolí přítoků jsou pro rybolov uzavřeny již od 31. října.

Rybaření ze břehu je možno začít hodinu před východem slunce (ale ne dříve než ve 4:30) a rybolov končí hodinu po západu slunce (jak jednoduché, bohužel mnou navrhovaná obdobná verze pro rybaření na našich pstruhových revírech se nesetkala s pochopením ani u ostatních územních svazů, ani na ministerstvu). Z lodě se loví až od devíti hodin a rybolov končí hodinu a půl po západu slunce.

Na nádrži se loví pouze na umělé mušky, a to včetně lovu štik, povoleny jsou 1 – 4 mušky s tím, že celkový součet háčků se rovná maximálně čtyřem, tedy v případě použití mušky nebo mušek uvázaných na dvojháčku se snižuje celkový počet použitých mušek.

Denní povolenka stojí 17£ s možností si ponechat 8 ryb, „Chyť a pusť" (= 1 ryba) stojí 15£, půldenní povolenka 12£ (4 ryby), pronájem lodi na celý den 24£, povolenka a pronájem lodi na tři dny pro dva rybáře 149£. Samozřejmě je možné si koupit sezónní povolenky, případně je možno dojednat další slevy při zakoupení povolenek pro větší skupiny rybářů.

Jelikož je rybaření a obzvláště muškaření věnována v Anglii velká pozornost, je rybaření a všechny ostatní aktivity a možnosti využití volného času na všech nádržích spravovaných firmou Anglian Water podrobně prezentováno na internetu na adrese www.anglianwaterleisure.co.uk a důležité a aktuální informace můžete také získat na telefonním čísle 01780 686441.

Odeslat e-mail Zavřít
 
E-mail
Předmět
Zpráva