Tloušť na mušku | Muškařská výbava & vhodná taktika | CzechNymph.cz
HomeČlánkyNáčiníLov tloušťů na umělou mušku - Muškařská výbava & vhodná taktika lovu

Lov tloušťů na umělou mušku - Muškařská výbava & vhodná taktika lovu

HomeČlánkyNáčiníLov tloušťů na umělou mušku - Muškařská výbava & vhodná taktika lovu

Lov tloušťů na umělou mušku - Muškařská výbava & vhodná taktika lovu

Kategorie: Muškařské náčiní | Autor: Ála Richie

Přehledný a praktický článek věnující se muškařskému vybavení a efektivním taktikám lovu JELCŮ TLOUŠŤŮ a okrajově i jejich větších rybích bratranců - bolenů - na umělou mušku! Pokud si nevíte rady s volbou vhodného muškařského prutu, muškařské šňůry, správné mušky či síly koncového návazce, tento článek je pro Vás tím pravým čtením právě pro toto období rybářské sezony! Neváhejte a vyzkoušejte cílený lov tloušťů s muškařským náčiním na mimopstruhových vodách!


Nádherný exemplář velkého říčního jelce tlouště o délce 60 cm. Tato ryba neodolala tmavé mokré mušce s tungstenovou hlavičkou vedené ve sloupci pomalého vedlejšího proudu velké mimopstruhové řeky. Muškařský prut kategorie 5wt byl dobrou volbou!

Lov jelců tloušťů a celkově lov bílých ryb na umělou mušku se stal velice oblíbeným a plnohodnotným odvětvím naší sportovní rybářské disciplíny. Důvodů, jež k tomu vedly, je hned několik! Jedná se o ryby, které jsou všežravé a zároveň velice vděčně přijímají naše napodobeniny jejich hlavních složek potravy! Jsou to krásné, barevně i tvarově pestré druhy ryb, jež jsou stále poměrně hojné na drtivé většině mimopstruhových řek, navíc ve větších velikostech jsou to ryby i poměrně silné a bojovné! Těch pozitivních důvodů je mnoho!

Dovolím si ale říci, že patrně hlavním a trochu nahořklým důvodem, který vedl k aktivnímu a cílenému lovu těchto ryb s muškařským náčiním, byla zhoršující se kvalita stavu týkající se množství a velikosti lososovitých ryb na většině tuzemských pstruhových revírů! Vzhledem k tomuto faktu tak čím dál více muškařů zkrátka přesedlalo na lov jiných druhů ryb, které absenci teček, praporů a vznešeného původu plně vynahrazují jinými a donedávna neuznávanými kvalitami nám všem, kteří o tyto jiné přednosti stojí!

Již zmiňovaný JELEC TLOUŠŤ je pro muškaře - co do ochoty přijmu všech možných druhů umělých mušek - asi nejvděčnějším rybím druhem! A proto je patrně i nejčastěji lovenou rybou mimopstruhových vod na muškařské náčiní. Pojďme si tedy popsat nejefektivnější metody lovu na umělou mušku (a vše s nimi spojené), se kterými u toho druhu ryby dosáhneme maximálních úspěchů v průběhu jeho celé lovné sezony!


AR Foam Beetle - můj oblíbený suchý a nepotopitelný vzor na velké jelce tlouště, se kterým lovím ve vrcholných letních měsících v příbřežních, hodně zarostlých a pro ostatní rybáře špatně přístupných partií MP řek.

Lov jelce tlouště na SUCHOU MUŠKU je mou oblíbenou metodou hlavně v průběhu hlavní lovné sezony této ryby - letní měsíce červen až srpen! Tloušti jsou tomto teplém ročním období velice aktivní přímo pod hladinou, nad kterou se rojí velké množství hmyzu, který klade svá vajíčka pod vodní blanku (chrostíci, jepice), nebo na hladinu přímo spadne (suchozemský hmyz - broučci a luční koníci)!  Připravte se proto na skvělé momenty, při kterých nenasytní tloušti sbírají i opravdu velké typy suchých mušek z hladiny bez zbytečných obav! O nejvhodnějších a nejúčinnějších suchých muškách si můžete více přečíst v článku "NEJLEPŠÍ SUCHÉ MUŠKY PRO LOV TLOUŠŤŮ", ve kterém jsem se podrobně věnoval těm nejzásadnějším typům suchých umělých mušek určených k lovu tloušťů.

Výbava vhodná pro lov tloušťů na suchou mušku se skládá z muškařského prutu v kategorii AFTMA 2 - 5 (záleží samozřejmě na velikosti lovených ryb a velikosti řeky) v délce 8,4 - 9 stop. Dalo by se říci, že univerzálním muškařským prutem je prut kategorie 3wt v 9 stopách (275 cm). Plovoucí muškařská šňůra by měla odpovídat kategorii muškařského prutu a prakticky nezáleží, zda-li použijete šňůru s oboustranným DT či jednostranným WF ujímáním. Sílu koncového návazce určitě volte dle velikosti lovených ryb. Průměry 0,10 - 0,14 mm jsou vhodné na menší až středně velké ryby, průměry 0,15 - 0,18 mm používám na velkých řekách při lovu opravdu velkých tloušťů na velké suché mušky napodobující suchozemský hmyz. Záběry i výpady ryb v silném říčním proudu jsou opravdu razantní, nemá proto smysl návazec poddimenzovat a riskovat ztrátu pěkné ryby!

Lov jelce tlouště na SUCHOU MUŠKU


Krásné místo na velké mimopstruhové řece, které je naprosto ideální k lovu na mokré mušky! Občasná aktivita sbírajících ryb nestačí pro suverénní použití suché mušky, pomůže nám ale lokalizovat stanoviště ryb, které poté můžeme úspěšně lovit právě na naše mokré mušky!

Lov jelce tlouště na MOKROU MUŠKU je asi nejtradičnější a nejstarší muškařskou metodou používanou k lovu tohoto rybího druhu! Stěžejní taktiku lovu tloušťů a dalších druhů říčních jelců jsem rozsáhleji popsal již v článků s názvem "NEJLEPŠÍ MOKRÉ MUŠKY PRO LOV TLOUŠŤŮ", ve kterém najdete samozřejmě i ty nejúčinnější vzory umělých mušek s podrobným popisem jejich předností!

vhodné muškařské výbavy pro lov tloušťů na mokrou mušku by se dalo říci, že můžeme bez větších problémů použít stejné vybavení, které používáme při lovu na suchou mušku - i vzhledem k totožnému období lovu. Velkou výhodou je tedy rychlá kombinovatelnost obou metod - s jedním vybavením v jeden čas.

Při cíleném lovu na mokrou mušku je možné vytvořit jistý kompromis ve vybavení používaném při lovu na suchou mušku, tak i na nymfu. Kategorii muškařského prutu bych doporučoval ponechat stejnou (3 - 5wt v závislosti na velikosti lovených ryb), délku ale můžeme lehce prodloužit na 9 - 10 stop. Při tomto stylu lovu osobně s velkou oblibou používám podpovrchovou (Hover) či pomalu intermediální muškařskou šňůru, a to zvláště na větších řekách se silnějších proudem a vyšším vodním sloupcem. Velkou výhodou těchto šňůr v dané situaci je, že se zaříznou pod hladinu a neovlivňují tolik pohyb mušek a eliminují tak jejich rychlé strhávání proudem, jako by tomu bylo u šňůry plovoucí, která je vhodná spíše při lovu na menších, mělčích či méně proudících řekách. Při použití podpovrchových šňůr mají ryby mnohem více času sebrat jejich sledovanou kořist.


Velký tloušť z malé mimopstruhové říčky neodolal malé a velice štíhlé černé tungstenové nymfičce. V případě lovu jelců tloušťů na nymfu to nepřehánějte s velikostí nástrahy. Tloušti milují tmavší subtilní vzory s nějakým atraktivním barevným prvkem - hlavička, tip, pohyblivé nožičky...

Lov jelce tlouště na NYMFY donedávna nebyl tolik praktikovaný jako předchozí zmiňované techniky lovu! Bylo tomu samozřejmě hlavně kvůli tomu, že tloušti se, jak již bylo napsáno, loví hlavně v teplých měsících, kdy jsou nejaktivnější pod hladinou či ve vodním sloupci a nejlépe v příbřežních partií řek. Vše se ale v moderní muškařině postupně změnilo! Jasné a logicky opodstatněné hranice spojené s nejvhodnějším obdobím pro lov vybraných druhů ryb byly chtíčem po celoročním lovu zbořeny, a tak započal růst zájmu mimo-jiné i o lov této ryby v pokročilém ročním období - tedy v průběhu podzimních a zimních měsíců. V takové období samozřejmě již se suchými ani s mokrými muškami příliš neuspějeme! Vzhledem k nedostatku potravy se jelci stahují z mělčích a donedávna úživných partií řek více do hloubky a tam je vhodné je lovit právě na vhodné nymfové vzory!

O nejlepší technice a taktice lovu a samozřejmě i o těch nejefektivnějších nymfových vzorech se tradičně dočtete v článku "NEJLEPŠÍ NYMFY PRO LOV TLOUŠŤŮ".

Vhodná muškařská výbava pro lov tloušťů na nymfu je velice jednoduchá! 9,6 - 11 stop dlouhý muškařský prut s jemnou špičkou kategorie 2 - 4wt opatřený buď jemným francouzským návazcem, či velice lehkou muškařskou šňůru např. i bez ujímání - Level Line. Metoda lovu s francouzským návazcem je v dnešní době u velké skupiny rybářů velice populární díky její citlivosti, která právě v podzimní a zimní období najde to pravé opodstatnění, neboť bílá ryba již není v tomto období tolik aktivní a "agresivní" jako v průběhu letních měsíců - spíše naopak - a záběry jsou často velice decentní a málo patrné!


Vykrmený a moc hezky vybarvený jelec tloušť zaútočil na přírodní typ streameru v lehce zakalené vodě! Lov na streamery je vhodné praktikovat právě v období, kdy jsou řeky lehce přikalené, nebo se naopak postupně odkalují např. po nedávných deštích. Tloušti i bolení najíždějí do hejn dezorientovaných rybiček, které jsou tak velice snadným cílem.

Lov jelce tlouště a bolena dravého na STREAMERY je muškařská technika určená hlavně pro ty, kdo chtějí cíleně lovit ty největší exempláře těchto rybích druhů! V tomto odstavci bych k jelci tloušti rád přidal i bolena dravého, kterého budeme na streamery nezřídka lovit spolu s jelcem tlouštěm hlavně proto, že bolen i tloušť obývají stejné rybí pásmo mimopstruhových revírů a živí se obdobným typem potravy - drobné oukleje a potěr bílých ryb, což samozřejmě musíme zohlednit i při výběru naší nástrahy!

Pokud vás podrobněji zajímá správná technika a taktika lovu těchto ryb se streamerem, blíže se ji věnuji v článku "NEJLEPŠÍ STREAMERY PRO LOV TLOUŠŤŮ", ve kterém najdete samozřejmě i ty nejvhodnějším tloušťové a bolenové streamery s jejich podrobným popisem jejich předností a práce s nimi během samotného lovu!

Vhodná muškařská výbava pro lov tloušťů a bolenů na streamer je samozřejmě lehce těžšího kalibru, než tomu bylo u předchozích metod! Muškařský prut volte v rozsahu 5 - 7wt v délce 9 - 9,6 stop ideálně s rychlejší špičkovou akcí pro lepší a přesnější nahazování! Muškařské šňůry je možné používat snad ve všech typech, ale za nejvhodnější a nejuniverzálnější považuji šňůry Hover nebo intermediální, které budou mít své hlavní využití jak při lovu na řece, tak i stojaté vodě! V průběhu letních měsíců je výtečná plovoucí muškařská šňůra, se kterou tyto "hladinové dravce" s velkým úspěchem lovím na pěnové poppery a gurglery. Vzhledem k brutálním atakům těchto pseudo-dravců na naše nástrahy je vhodné používat silnější návazce o průměru 0,18 - 0,23 mm, které ustojí prudké záběry a silné výpady těchto zlato-hnědých či stříbro-šedých torpéd!


AR UV Flash Fish - Výborný subtilní vzor napodobující ouklej či potěr bílých ryb. Výtečný celosezónní streamer určený pro lov tloušťů a bolenů jak na řece, tak i na stojaté vodě! Tuto mušku oživujte nepravidelné přítahy (přískoky) za použití podpovrchové šňůry!
Odeslat e-mail Zavřít
 
E-mail
Předmět
Zpráva